BARO BAŞKANI AV. SABRİ ERHENDEKÇİ ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI
Tarih: 3.09.2019| Okunma Sayısı: 486

 

BOLU BARO BAŞKANI Av. SABRİ ERHENDEKÇİ'NİN

2019 – 2020 ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Sayın Valim ,Sayın Belediye Başkanım , Sayın Cumhuriyet Başsavcım , Sayın Adalet Komisyonu Başkanım , Sayın İdare Mahkemesi Başkanım , Sayın Hakim , Savcı ve Avukat Meslektaşlarım , Sayın İdari Amirlerimiz , Sayın Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarımız ,  Sayın Yargı Kurumu Çalışanlarımız , Sayın Basın mensupları , Sayın Hazurun , Hanımefendiler , Beyefendiler ,

 

Bu gün , 2019 – 2020 Adli Yılının açılışı nedeniyle bir araya geldik , yargının merkezi Adliyemizde toplandık. Halkımıza , Demokrasi , özgürlük, barış , adalet, insan haklarına saygı ve güvence  getirmesi dileğiyle 2019 - 2020 Adli Yılının açılışını yapıyoruz.

 

Bu güne kadar Adliye Kurumu içerisinde görev almış , Adalete hizmet etmiş , katkılar sunmuş Avukat , Hakim , Savcılarımıza , minnetlerimizi sunuyoruz. Ebediyete göçenlere sonsuz saygılarımızı , hayatta olanlara sağlık dileklerimizi sunuyoruz.

 

Bu gün vesilesiyle mesleğimizi ve mesleğimizin önemini bir defa daha ifade etmemiz ve mesleğimizin Adalet Kurumu içerisindeki yadsınamaz yerini bir defa daha belirtmemiz de gereklidir.

 

Sözlerime Avukatlık mesleğinin önemi ve yargı kurumu içerisindeki yerinden bahsederek devam etmek  isterim. Devletin üç erkinden biri olan yargı kurumunun ,  üç unsurundan biri olan savunma makamını biz Avukatlar temsil ediyoruz. Savunmanın en kutsal hak olduğu konusunda hiçbir itilaf yoktur. İşte bizim mesleğimizin kutsal yönü  , savunma hakkının kutsallığından kaynaklıdır.

 

Adalet kurumu içerisinde  kendimizi öne çıkarmak değil amacımız. Adalet kurumunun eşit üç ayağından biriyiz.  Adliyelerin ev sahiplerinden biriyiz. Avukatlar  olmazsa adalet de olmaz. Görevimizi yaparken , hiç kimsenin , hiçbir kurumun  bizi yok sayması mümkün değildir.

 

Avukatlar , yılmadan adaleti arar. Adalete ulaşabilmek için verdiğimiz mücadelenin büyüklüğü  bilgimizden , fikirlerimizden ve geniş ufkumuzdan ve özgürlüğümüzden kaynaklanıyor. Burada altını çizerek ifade etmem gerekir ki, mesleğimizi ifa ederken kendimizi  bağımsız görüyoruz.  Mesleğimizin asaleti bağımsızlığımızdan kaynaklanmaktadır.

 

Demokrasiye , Hukukun üstünlüğüne , Yargının Bağımsızlığına olan inancımız ,  Evrensel Hukuk kurallarına bağlılığımız , İnsan Haklarına verdiğimiz önem ve saygı en önemli ayırıcı özelliklerimizdir. Bağımsız Yargının bağımsız Avukatları olmak en büyük dileğimizdir. Bağımsız Yargının önündeki tüm engellerin kalkmasını istemek en büyük hakkımızdır. Avukatlar olarak kendimizi Bağımsız Yargının en önde gelen teminatı olarak görüyoruz.  Yargının bağımsızlığı ise adaletin gerçekleşmesi için en önemli güvencedir. Bağımsız olmayan bir yargı sisteminde , adaletin gerçekleşeceği düşünülemez. Başka bir ifade ile adaletin güvencesi , bağımsız yargıdır.

 

Hiç kuşku yok ki , Bağımsız bir yargıdan bahsedebilmek için  yargı sisteminin , tüm unsurları ile birlikte bağımsız olması gereklidir. Hukukun üstünlüğünü gözetmek ve en önde tutmak , Bağımsız yargının ve Adaletin en önemli teminatlarındandır. Hukuk biliminin sujesi uygulayıcılar – objesi ise adalet bilinci ve bilgisidir. Adaletin geçerli bir tanımı evrensel hukuk kuralları gözetilmeden yapılamaz. Adalet , bir hipotez , aksi dahi düşünülemeyen , varlığı konusunda tartışamayacağımız bir kurumdur. Ulaşılması gereken nihai noktadır. Adaleti gerçekleştirecek olan  gözdür, görüştür. Uygulayıcının gözü neyi görüyorsa, görüşü , vizyonu ne kadarsa , adaletin değeri de  o kadardır.  Bu itibarla yeterli ve kaliteli bir hukuk eğitimini istemek de en başta gelen dileklerimizdendir.

 

Avukatlar sadece savunma görevini yerine getirmezler. Demokrasinin yeni kazanımlara kavuşması için de toplumun önderliğini yaparlar. Demokrasi olmadığı zaman , Bağımsız yargıdan , hukukun üstünlüğünden , Evrensel hukuk anlayışından ve Adalet bilincinden söz etmek de mümkün değildir. Demokrasi ve Bağımsız Yargı , yargının siyasallaşmasının önünün alınması için olmazsa olmazlardır.

 

Biz Avukatlar Demokrasi mücadelesinin de en önde gelen neferleriyiz. Kendimizi bu şekilde de ifade etmek görevimizdir. Vatandaşların  Adalete olan güveninin teminatı ; Demokrasi , siyasallaşmamış Bağımsız Yargı , Hukukun üstünlüğünü her zaman önde tutan , evrensel hukuk ilke ve kurallarından  ödün vermeyen BAROLAR dır. İşte bu bakımdan  “savunmanın , yargının kurucu unsuru” olduğu içselleştirilmeli ve her türlü tartışmadan uzak tutulmalıdır.

 

Hakimler tarafından Türk Milleti adına verilen kararlar , her türlü tartışmadan , kuşkudan ve etkiden uzak kabul edilmelidir. Savcılar tarafından yapılan soruşturmalar tarafsız kabul edilmelidir. Milletin nüvesi olan her bir bireyin ve genel olarak    toplumun algısı bu yönde olmalıdır. Savunmanın kutsallığı en önde tutulmalı , Silahların eşitliği prensibi gereğince Avukatlar her aşamada sürecin içerisinde olabilmeli , her türlü bilgi ve belgeye hemen erişebilmeli , yargı şeffaflaşmalı  ki  ; her zaman burnumuzda tüten , adaletin o hoş tadına , güzel kokusuna ulaşabilelim.

 

Mesleğimizi yaparken her gün içinde bulunduğumuz Adliyelerin idari kararlarına katılamadığımız malumunuzdur. Baroların Adalet Komisyonlarında temsil edilmesi de en büyük arzumuzdur.

 

Kadimden beri var olan kutsal mesleğimizin kazanımlarından , hukukun üstünlüğünden , evrensel hukuk ilkelerinden , bağımsız yargıdan , demokrasiden , Cumhuriyetin ilkelerinden , Anayasa ve uluslar arası sözleşmeler ile teminat altına alınmış hak ve özgürlüklerden ödün vermeyeceğimizi bir kez daha Bolu Barosu adına ifade ediyorum.

 

2019 – 2020 Adli yılının hayırlı olması dileklerimle saygılar sunuyorum.

 

 

                                                                           Av. Sabri ERHENDEKCİ

                                                                               Bolu Baro Başkanı

09.07.2020
AV. SABRİ ERHENDEKÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.