2017-2018 ADLİ YIL AÇILIŞ ETKİNLİĞİ
Tarih: 5.09.2017| Okunma Sayısı: 777

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞI

ADLİ YIL AÇILIŞ BİLDİRİSİ

 

Devleti Devlet yapan güçlü bir yargı ve onun tesis edeceği adalettir. Bu nedenledir ki bireyin/vatandaşın adalete duyduğu güven devlete duyulan güvenle her zaman özdeş olmuştur.

 

Adalete olan inancı güveni tesis etmenin yolu tarafsız ve bağımsız kalabilen etkin bir yargının varlığı ile mümkündür.

 

Çağlar boyunca yönetenler yargısal kurumlar eliyle toplumu biçimlendirmeye heveslenmişlerdir. Özellikle demokrasinin işlevselliğini tamamlamadığı ülkelerde yargının bir ucuna tutunmak yargıya egemen olmak özlemi hiç bitmemiştir.

 

Oysa demokrasilerde Bağımsız ve Adil bir yargının varlığı insan hak ve hürriyetlerinin en büyük güvencesidir. Hukuk Devletine işlevsellik kazandıran ve yürütmeyi denetleyebilecek bir yargı adalete erişimin olmassa olmaz koşuludur.

 

Bu bağlamda sancılı bir adli yıl süreci bizleri beklemektedir.

 

OHAL sürecinin bir an evvel sonlandırılarak bir yandan 15 temmuz 2016 ve öncesi ağır tahribata yol açan paralel yapının adalet önünde hesabını sorarken bir yandan da paralel yapının tahrip ettiği yargıyı onarmak ve ona duyulan güveni yeniden tesis etmek zorundayız. Bu ülkemizde hasret kalınan iç barışın tesisi için de acil bir gerekliliktir.

 

Kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyen her türlü düzenlemelerin Anayasa ve yasalarımızdan kaldırılması kaçınılmazdır. Keza Demokratik Rejimin güvencesi olması gereken Yüksek Yargının bağımsızlığının sağlanması, demokratik rejimin güvencesi olan Anayasal Denetimin yeniden yürürlüğe konması zarurettir.

 

Adil Yargılanma ve Adalete Erişim Hakkı, Mahkemelerin Bağımsızlığı, Yargının kurucu unsurlarının liyakat ile belirlenmesi ,savunmanın önündeki engellerin kaldırılarak hak ihlallerinin en aza indirilmesi suretiyle yapılacak yargılamalar adalete duyulan güvenin yeniden kazanımını sağlayacaktır.

 

Yargıda etkin, tarafsız, bağımsız karar alabilen yargıç ve savcıların seçiminde Liyakatı öne çıkaran bir anlayış sonucu biçimlenecek yargı Savunmanların da etkin katılım ile güç kazanacaktır.

 

Gerek avukatlık mesleğine gerekse hakimlik ve savcılık mesleğine kabulde, bilgi, beceri, deneyim belirleyici kılınarak, yargı siyasetin ilgi alanından ivedilikle çıkarılmalıdır.

 

Bizler hakim savcı avukat ayrımı yapmaksızın tüm hukukçuların sorunlarına sahip çıkmak ve takipçisi olmak zorundayız.

 

Ülkemizde avukat sayısı 105 bine ulaşmıştır. Avukatların sorunları aynı zamanda yargının da sorunudur. Silahların eşitliği ilkesi uyarınca savunmanın güçlü kılınması için avukatlık mesleği gerekli yasal yetkilerle donatılmadığı ve var olan yetkilerin kullanılması önündeki kısıtlama ve engeller kaldırılmadığı sürece hukukun bir bacağı topal kalacaktır.

 

Hukuk güvenlik demektir. Demokrasilerde vatandaşın sığınacağı tek limandır. Hukukun , adaletin örselendiği hiçbir rejim adı ne olursa olsun demokratik değildir.

 

Ve üstelik hukuk her daim herkese gerekli olacak bir kavramın adıdır.

 

Bu vesile ile tüm hukukçuların , yargı mensuplarının Adli Yılını kutluyor, adil bir yıl yaşamayı diliyorum. Saygılarımla.05.09.2017

 

Bolu Barosu Başkanı

Av.Ferit ATALAY

 
 Etkinliğe Dair Fotoğraf Galerisi Aşağıdadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.10.2018
AV. SABRİ ERHENDEKÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.