DENETLEME KURULU

 

DENETLEME KURULU BAŞKANI

Av. KEMAL AKŞEMSETTİNOĞLU

ÜYE

Av. SERDAR KIRLIOĞLU

ÜYE

Av. ÇAĞDAŞ YİKİT