ORTAK BASIN BİLDİRİSİ
Tarih: 20.03.2021| Okunma Sayısı: 477

 

BAROLAR VE TÜBAKKOMUN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR

 

İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve şiddet mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının yaşanmaması için topyekûn bir birlikteliği öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı bir uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu nedenle binlerce yıllık mücadeleye dayanan, bu uğurda yitirilen canların emeklerinin ve kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin çok önemli hukuki kazanımlarımızın bir gecede yok edilebileceğinin sanılması çok büyük yanılgıdır.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün partilerin milletvekillerinin oy birliği ile Anayasamızın 90. maddesi uyarınca, 24 Kasım 2011’de 6251 sayılı Kanunla onaylanan İstanbul Sözleşmesi; milli iradenin sonucudur.  Anayasamızın 90. maddesi gereği, usulünce yürürlüğe giren Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmalar kanun hükmündedir, hatta normlar hiyerarşisinde kanunların bile üzerinde yer alır.

 

"Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri" nin Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, düzenlenemeyeceği Anayasa’nın 104. maddesinin açık hükmüdür.

 

 İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın 15 ve 17. maddelerinde düzenlenen “Kişinin Yaşam Hakkı; maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması” “Herkesin yaşama, maddi ve manevi hakkına sahip olduğu” “Kimseye işkence ve eziyet yapılmayacağına” ilişkin TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE DOĞRUDAN VE BİREBİR İLİŞKİLİDİR. Bu nedenle, Anayasa’nın 104. maddesi gereği, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması, hukuka aykırıdır.

 

TBMM’NİN yani milletin iradesini yok sayarak Anayasa’nın 87. ve 90. maddelerine aykırı şekilde Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Anayasa'ya aykırıdır. Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi’ni fesih kararının Anayasa’da temeli yoktur. Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince imzalanan uluslararası antlaşmaların, Anayasa doğrultusunda aynı yöntemle feshedilmesi gerekmektedir.

 

Bu anlamda; daha önceden çıkarılan 15.07.2018 Tarih ve 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle bu konuda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi de, açıkça Anayasaya aykırıdır ve hükümsüzdür. Anayasa’nın 6. maddesi gereği “Hiçbir kimse ve organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında “Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar” hükmü vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanına, milletlerarası sözleşmeleri sadece “onaylama ve yayımlama” görevi veren Anayasa, Cumhurbaşkanına milletlerarası antlaşmaları feshetme yetkisi vermemiştir.

 

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik Cumhurbaşkanı kararı, yasal dayanaktan yoksundur. İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri, her türlü siyasetin üzerinde olup hiçbir politik hesaba kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir; uygulanmaya devam edecektir.

 

Bu nedenle, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni iradesine sahip çıkmak üzere göreve; siyasal iradeyi de Anayasa’nın 2. maddesinde açıkça tanımlandığı şekilde bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuki tüm ilke ve kurallara uymaya davet ediyoruz.

 

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir. Bizler; Barolar ve TÜBAKKOM olarak kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmaya yönelik Anayasa’ya aykırı bu girişime karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bulduğumuz bu girişim karşısında toplumumuzun her kesimini bu mücadeleye destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

 

             Adana Barosu

             Adıyaman Barosu

             Afyonkarahisar Barosu

             Ağrı Barosu

             Aksaray Barosu

             Amasya Barosu

             Ankara Barosu

             Antalya Barosu

             Ardahan Barosu

             Artvin Barosu

             Aydın Barosu

             Balıkesir Barosu

             Bartın Barosu

             Batman Barosu

             Bilecik Barosu

             Bingöl Barosu

             Bitlis Barosu

             Bolu Barosu

             Burdur Barosu

             Bursa Barosu

             Çanakkale Barosu

             Çankırı Barosu

             Çorum Barosu

             Denizli Barosu

             Diyarbakır Barosu

             Düzce Barosu

             Edirne Barosu

             Elazığ Barosu

             Erzincan Barosu

             Erzurum Barosu

             Eskişehir Barosu

             Gaziantep Barosu

             Giresun Barosu

             Gümüşhane-Bayburt Barosu

             Hakkari Barosu

             Hatay Barosu

             Iğdır Barosu

             Isparta Barosu

             İstanbul Barosu

             İzmir Barosu

             Kahramanmaraş Barosu

             Karabük Barosu

             Kars Barosu

             Kastamonu Barosu

             Kayseri Barosu

             Kırıkkale Barosu

             Kırklareli Barosu

             Kırşehir Barosu

             Kilis Barosu

             Kocaeli Barosu

             Konya Barosu

             Kütahya Barosu

             Malatya Barosu

             Manisa Barosu

             Mardin Barosu

             Mersin Barosu

             Muğla Barosu

             Muş Barosu

             Nevşehir Barosu

             Niğde Barosu

             Ordu Barosu

             Osmaniye Barosu

             Sakarya Barosu

             Samsun Barosu

             Siirt Barosu

             Sinop Barosu

             Sivas Barosu

             Şanlıurfa Barosu

             Şırnak Barosu

             Tekirdağ Barosu

             Tokat Barosu

             Trabzon Barosu

             Tunceli Barosu

             Uşak Barosu

             Van Barosu

             Yalova Barosu

             Yozgat Barosu

             Zonguldak Barosu

08.12.2022
AV. PERİHAN BENGÜ AKŞEMSETTİNOĞLU YILMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.