5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 

Adalete ve adil yargılamaya bir gün istisnasız herkesin ihtiyacı olacaktır. İşte o gün savunma hakkı gibi kutsal bir hakkı kullanabilmemiz için , yasal tarifi ile kamu hizmeti gören avukatlarımıza mutlaka ihtiyaç olacaktır. Adaletin güzel kokusuna susamış , hukukun üstünlüğü , yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı , demokrasi , insan hakları ve her türlü evrensel değerlere dayalı haklarımızın yılmaz savunucuları , bağımsız savunmanın tek temsilcisi , Değerli Meslektaşlarım.

Dünya Sağlık Örgütü nün 2020 yılının mart ayı ile birlikte ilan ettiği Pandemi şartlarında bir yıl geçirdik. 2020 yılı mart ayından, haziran ayına kadar geçirdiğimiz kapanma döneminde , geçen yıl da Avukatlar Gününde  her dönem bir araya gelerek yaşadığımız mutluluğu ve coşkuyu yaşayamamıştık. Ne yazıktır ki , üzerinden bir yıl geçmesine karşın bu güne kadar önlenemeyen Covit 19 salgını nedeniyle 2021 yılında da bir araya gelemiyoruz.

Yaşadığımız bu dönem , her meslek gurubunu olumsuz etkilediği gibi , bizleri de en üst düzeyde etkiledi. Meslektaşlarımız büyük bir özveri ile mesleklerini yapmaya çalışırken , her türlü ekonomik zorluklara da maalesef göğüs germek zorunda kaldılar. Zor şartlarda , kalabalık Adliye ortamlarında mesleğimizi yapmaya çalışırken karşılaştığımız zorluklar yanında , ekonomik koşullar nedeniyle de bir çok zarara uğradık.

Avukatların yargısal faaliyetin dışındaymış gibi algı yaratılması , yargılama bütünlüğü içinde  eşitler arasında eşit olmasına karşın , bağımsız savunmanın yeterince güvence altına alınmaması nedeniyle, mesleğimizi yaparken saldırılara uğradık. Yaşamlar kaybettik. Her defasında bu son olsun derken yinelenen  saldırılar karşısında , kurumsal birlikteliğimizle karşı duracağımızı buradan bir defa daha ilan ediyoruz.

Bağımsız savunmaya karşı gerçekleşen  saldırı ve tehditler  , yaratılmaya çalışılan haksız algılar , adil yargılanma ve savunma haklarının ortadan kaldırılması sonucunu doğuracaktır.

Bağımsız savunmanın güçlenmesi gerekirken , Avukatların en önemli birliği ve güvencesi olan Baroların yapılarının bozulması , sendikalaştırılmaya ve dernekleştirilmeye yönelik düzenlemelerin yapılması maalesef uygun olmamıştır. Savunma her geçen gün etkisizleşmekte , mesleğimizin geleceği ile birlikte adil yargılanma ve “kutsal savunma” hakkı da zedelenmektedir. Savunmanın vesayet altında olması mümkün değildir.

Avukatların cüppelerinin onuruna sahip çıkacağından , cüppelerine düğme dikilmesine  izin vermeyeceğinden kuşkumuz yoktur.  Bağımsızlığımız mesleğimizin güvencesidir.

Yargı paketleri ile sınırlanacağı düşünülen Hukuk Fakültelerinin adeta her gün açılıyor olması ve sayılarının artması da hukukun işleyişine gün geçtikçe olumsuz etki bırakmaktadır.

Bağımsız yargı , Bağımsız savunma ile mümkündür. Savunmanın en önemli görevlerinden biri de ifade özgürlüklerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. İfade özgürlüklerine sahip çıkarken , kendimizi ifade edebilmek , hukukun işleyişine yönelik katkılarda bulunmak ve eleştirmek bizim mesleğimizin görevi ve anlayışımız gereğidir. Yargılamaya yapılacak her türlü müdahaleye , yakalama, gözaltı , tutuklama gibi kararların keyfiyetine yönelik eleştirilerimiz görevimiz gereğidir. Cumhuriyetimizin , Hukukun ve Demokrasinin neferi olmak en önemli görevimizdir.

Hukukun üstünlüğü  kavramı , her şeyden önce hukukun evrensel kuralları ile alt yapısı oluşturulmuş ve geçmişten itibaren verilen mücadeleler sonucunda gelişen bir hipotezdir ve mesleğimizi yapmamızın en önemli güvencesidir. Bağımsız ve tarafsız yargı, adaletin gerçekleşmesi için olmazsa olmazdır. Yargının bağımsız ve tarafsız olması yanında , bakıldığında  tarafsız olarak görünmesi gerektiğini açıklamaya dahi gerek yoktur.

Devletin Hukuk Devleti olduğu Anayasa ve yasalarla,  düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Anayasa hükümlerini ve yasaları uygulamak yargı mercilerinin görevi olmakla birlikte , idare edenler de bu kurallara uymakla yükümlüdür.

Bir toplumun uzlaşılarak ulaşılan genel görüş birliğini, uzlaşısını oluşturan Anayasa Hükümleri ve  Kanun koyucunun bu uzlaşı çerçevesinde yaptığı yasaları yok saymak mümkün değildir. Uluslar arası sözleşmeler de TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği gibi , genel görüşe göre kanundan bir üst derecededir. Bir kural nasıl konulduysa ancak o şekilde geri alınabilir ya da kaldırılabilir. 

Kanun koyucunun iradesi dışında,  idari kararlarla kurallar konulması , uygulanılması ve bu koşullarda hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi , bu koşullarda hukuk devletinden de , demokrasiden de söz edilemez.

Ülkemiz , Cumhuriyetimiz üzerine kurgulanan emperyalist emellerin , bu emellere vesile kılınan terör kalkışmalarının farkında olmak , karşısında olmak görevimiz olmakla birlikte  ; bu mücadele içerisinde  hukuk devleti ilkesinden uzaklaşılmamasını takip etmekle  görevli olduğumuzun da farkındayız.  

Her türlü hal ve şartta ;

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan değerli meslektaşlarımın , 5 Nisan Avukatlar günü kutlu olsun.

 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞI