STAJ KOMİSYONU
 

STAJ VE SÜREKLİ EĞİTİM KOMİSYONU

Av. P. Bengü AKŞEMSETTİNOĞLU YILMAZ (Staj ve Sürekli Eğitim Komisyon Başkanı)