CMK

2017 Cmk Tarifesi

01.01.2017– 31.12.2017 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ

 

HAZIRLIK

SULH CEZA HAKİMLİĞİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ-İSTİNAF

Brüt Ücret

220,34

 

377,12

677,97

Katma değer vergisi (%18)

39,66

 

67,88

122,03

Toplam tutar

260,00

 

445,00

800,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

44,07

 

75,42

135,59

Ödenecek Net tutar

215,93

 

369,58

664,41

TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ

 

HAZIRLIK

SULH CEZA HAKİMLİĞİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

110,17

 

188,56

338,98

Katma değer vergisi (%18)

19,83

 

33,94

61,02

Toplam tutar

130,00

 

222,50

400,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

22,03

 

37,71

67,80

Ödenecek Net tutar

107,97

 

184,79

332,20