Komisyonlar

Genç Avukatlar Komisyonu

BOLU BAROSU GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU

KAPSAM, AMAÇ VE GÖREVLERİ

Bolu Barosuna kayıtlı staj dönemi hariç 7 yıla kadar kıdemi olan avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla Bolu Barosu Genç Avukatlar Komisyonu kurulmuştur.

Bolu Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ile sosyal – kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması; yargı organları ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamının oluşturulması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanmasıdır.

AV. CİHAT KARAGÖZ
Komisyon Başkanı
AV. ÇAĞDAŞ YİKİT
Koordinator
AV. UMUR YÜCEL
Koordinator
AV. ASLI ÇELİKAĞ ÖZCAN
Koordinator