CMK

2021 Cmk Tarifesi

01.01.2021– 31.12.2021 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ

 

HAZIRLIK

SERİ YARGILAMA
USULÜ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

422,88

303,39

725,42

1301,69

Katma değer vergisi (%18)

76,12

54,61

130,58

234,31

Toplam tutar

499,00

358,00

856,00

1536,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

84,58

60,68

145,08

260,34

Ödenecek Net tutar

414,42

297,32

710,92

1275,66

TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ

 

HAZIRLIK

SERİ YARGILAMA
USULÜ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

211,44

151,69

362,71

650,85

Katma değer vergisi (%18)

38,06

27,31

65,29

117,15

Toplam tutar

249,50

179,00

428,00

768,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

42,49

30,34

72,54

130,17

Ödenecek Net tutar

207,21

148,66

355,46

637,83