Başvurular

Staja Başlama Evrakları

STAJ YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

(AŞAĞIDA İSTENEN BELGELER VE İÇERİKLERİ GÜNCELDİR)

 

1

Baroya Hitaben Dilekçe

2 Adet

2

Bildiri Kağıdı

2 Adet

3

Diploma veya Mezun Belgesi

(1 Adedi Noter Tasdikli Yaptırılacak)

3 Adet

4

 T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet

5

İkametgah Belgesi

(E-Devletten Alınabilmektedir)

2 Adet

6

Sağlık Raporu

(Sağlık Ocağından)

("vücutça ve akılca malul olmadıkları" ibaresi yer alacak - 2022/73 nolu duyuru ile zorunlu hale getirilmiştir.)

2 Adet

7

Sabıka Kaydı

(Adli Sicil Bürosundan)

2 Adet

8

Vesikalık Fotoğraf

2 Adet

9

Sigorta Hizmet Dökümü (4/a, 4/b,4/c Hizmet Dökümleri)

(İl Sosyal Güvenlik Kurumu) 

2 Adet

10

Staj Kayıt Ücreti

500 TL

ÖNEMLİ HATIRLATMA: E-Devlet sisteminden alınan Sabıka Kaydı, Sigorta Hizmet Dökümleri geçersiz sayılmaktadır. Evrakların yukarıda belirtilen ilgili kurumlardan imzalı mühürlü alınması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısındaki (K.K.T.C.'de dahil) herhangi bir üniversiteden mezun olanlar Yüksek Öğretim Kurumundan "Denklik Belgesi" ile birlikte "Diploma" belgesini sunmak zorundadır.

 

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ AŞAĞIDADIR 

 

1- (MÜRACAAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ)

 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

………………………………… Üniversitesi Hukuk Fakültesinde …………………tarihinde mezun oldum .Avukat

Stajyerliğini kabuli için aranılan yasal nitelikleri taşıyorum.

Başkanlığınız nezdinde staja başlatılmam hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. (././....)

(Adı Soyadı-Adres-Cep Tel.-Eposta)

(İmzası)

 

2- (İKİ AVUKATIN TAKDİM YAZISI ÖRNEĞİ)

 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

Baronuz nezdinde avukatlık stajına başlayacak olan ………………..adresinde ikamet eden …………kızı/oğlu ……………doğumlu …………..ahlaken mazbut ve avukatlığa engel bir halinin bulunmadığını ,1136 sayılı Avukatlık Kanunun 17 .Mad 4. Bendine göre beyan ederim. (././....)

                                   AVUKAT AVUKAT

 

3- (BİLDİRİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

Avukatlık stajına başlayacağımdan ,1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5.Maddesinde yazılı hallerin kendimde olmadığını ,cezai ve inzibatını bir kovuşturma altında bulunmadığımı ,avukatlık mesleği ile bağdaşmayan herhangi bir işle meşgul olmadığımı ve avukatlığa engel bir halimin bulunmadığını bilgilerinize saygıyla arz ederim (././....)

St. Av. ..................................

İmzası

                                                                                                                                                                                                                                                

 

4- (YANINDA STAJ YAPILACAK AVUKATIN BİLDİRİMİ (avukat yanı staja başlarken de yazılabilir) 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

Baromuzda staj yapmak isteyen ……………………..nin yanımda ikinci 6 aylık stajına yapmasını muvafakat ediyorum.

Bilgi ve takdirlerinze sunarım. (././....)

NOT: Yanında staj yapılacak avukatın 5 yıl meslek kıdeminin olması gereklidir.