Warning: Subquery returns more than 1 row in /home/bolubarosu.org.tr/public_html/su_baglanti/ez_sql_mysqli.php on line 273
Staja Başlama Evrakları - BOLU BAROSU
Başvurular

Staja Başlama Evrakları

STAJ YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(AŞAĞIDA İSTENEN BELGELER VE İÇERİKLERİ GÜNCELDİR)

 

1

Baroya Hitaben Dilekçe

(aşağıda örneği mevcut)

2 Adet

2

Bildiri Kağıdı

(aşağıda örneği mevcut)

2 Adet

3

Takdim Belgesi

(Baroya kayıtlı 2 avukat tarafından imzalattırılacak)

(aşağıda örneği mevcut)

 

2 Adet

4

Diploma veya Mezun Belgesi

(1 Adedi Noter Tasdikli Yaptırılacak)

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışarısındaki (K.K.T.C.'de dahil) herhangi bir üniversiteden mezun olanlar Yüksek Öğretim Kurumundan "Denklik Belgesi" ile birlikte "Diploma" belgesini sunmak zorundadır.

(Diploma veya Mezun Belgesinde Diploma numarası bulunmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelere ait Diploma No olmayan veya henüz Diploma No almamış Mezun Belgesi geçersiz sayılmaktadır)

 

3 Adet

5

 T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet

 

6

İkametgah Belgesi

(E-Devlet Çıktısı)

2 Adet

7

Sağlık Raporu

(Sağlık Ocağı veya Aile Hekimliği Birimlerinden alınabilir)

 

2 Adet

8

Sabıka Kaydı

(Adli Sicil Bürosu veya E-Devlet Çıktısı)

2 Adet

9

Vesikalık Fotoğraf

2 Adet

10

Sigorta Hizmet Dökümü (4/a, 4/b,4/c Hizmet Dökümleri)

(İl Sosyal Güvenlik Kurumu) 

(Sigorta hizmet dökümlerinin E -Devlet çıktısı değil ilgili kurumdan mühürlü ıslak imzalı olması gerekmektedir)

2 Adet

11

Staj Kayıt Ücreti

500 TL

12

Sigortalı veya kamu çalışanı iken staj yapmak isteyenler EK-1'e göre stajı tamamlanınca ruhsat alacağından staj başlama evrak listesini baroya gelerek temin etmesi ve bilgi alması gerekmektedir.

(Kurumundan güncel tarihli staj yönetmeliğine uygun çalışma izin belgesi ve Baroda bizzat doldurulacak staj muvafakat bildirim formu alınacaktır)

 

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ AŞAĞIDADIR 

 

1- (MÜRACAAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ)

 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

………………………………… Üniversitesi Hukuk Fakültesinde …………………tarihinde mezun oldum .Avukat

Stajyerliğini kabuli için aranılan yasal nitelikleri taşıyorum.

Başkanlığınız nezdinde staja başlatılmam hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. (././....)

(Adı Soyadı-Adres-Cep Tel.-Eposta)

(İmzası)

 

2- (İKİ AVUKATIN TAKDİM YAZISI ÖRNEĞİ)

 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

Baronuz nezdinde avukatlık stajına başlayacak olan ………………..adresinde ikamet eden …………kızı/oğlu ……………doğumlu …………..ahlaken mazbut ve avukatlığa engel bir halinin bulunmadığını ,1136 sayılı Avukatlık Kanunun 17 .Mad 4. Bendine göre beyan ederim. (././....)

                                   AVUKAT AVUKAT

 

3- (BİLDİRİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

Avukatlık stajına başlayacağımdan ,1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5.Maddesinde yazılı hallerin kendimde olmadığını ,cezai ve inzibatını bir kovuşturma altında bulunmadığımı ,avukatlık mesleği ile bağdaşmayan herhangi bir işle meşgul olmadığımı ve avukatlığa engel bir halimin bulunmadığını bilgilerinize saygıyla arz ederim (././....)

St. Av. ..................................

İmzası

                                                                                                                                                                                                                                                

 

4- (YANINDA STAJ YAPILACAK AVUKATIN BİLDİRİMİ (avukat yanı staja başlarken de yazılabilir) 

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA

Baromuzda staj yapmak isteyen ……………………..nin yanımda ikinci 6 aylık stajına yapmasını muvafakat ediyorum.

Bilgi ve takdirlerinze sunarım. (././....)

NOT: Yanında staj yapılacak avukatın 5 yıl meslek kıdeminin olması gereklidir.