CMK

2023 Cmk Tarifesi

01.01.2023– 31.12.2023 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ

ASLİYE CEZA VE AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜCRETLERİNİN 2.000 TL ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE %50 TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

 

HAZIRLIK

SERİ MUHAKEME

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

1205,83

 

863,33

2067,50

3709,17

Katma değer vergisi (%20)

241,17

172,67

413,50

741,83

Toplam tutar

     1447,00

1036,00

2481,00

4451,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

241,17

172,67

413,50

741,83

KDV  Tevkifatı

5/10

-

 

-

206,75

370,92

Tahsil Edilen KDV Tutarı

-

 

-

206,75

370,91

Ödenecek Net tutar

1205,83

863,33

1860,75

3338,26

 

 

 

 

TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ

 

 

HAZIRLIK

SERİ MUHAKEME

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

602,92

 

431,67

1033,75

1854,58

Katma değer vergisi (%20)

120,58

86,33

206,75

370,92

Toplam tutar

723,50

518,00

1240,50

2225,50

Gelir vergisi stopajı (%20)

120,58

86,33

206,75

370,92

KDV  Tevkifatı

5/10

-

-

-

185,46

Tahsil Edilen KDV Tutarı

-

-

-

185,46

Ödenecek Net tutar

602,92

431,67

1033,75

1669,12

 

 

     ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN

 

 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

2255,45

 

4046,36

Katma değer vergisi (%10)

225,55

404,64

Toplam tutar

2481,00

4451,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

451,09

        809,27

KDV  Tevkifatı

5/10

112,78

202,32

Tahsil Edilen KDV Tutarı

112,77

202,32

Ödenecek Net tutar

1917,14

3439,41