CMK

2023 Cmk Tarifesi

01.01.2023– 31.12.2023 TARİH ARASI CMK ÜCRET TARİFESİ

ASLİYE CEZA VE AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜCRETLERİNİN 2.000 TL ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE TEVKİFATLI MAKBUZ DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

HAZIRLIK

SERİ MUHAKEME

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

1226,27

 

877,97

2102,54

3772,03

Katma değer vergisi (%18)

220,73

158,03

378,46

678,97

Toplam tutar

     1447,00

1036,00

2481,00

4451,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

245,25

175,59

420,51

754,41

KDV  Tevkifatı

5/10

-

 

-

189,23

339,49

Tahsil Edilen KDV Tutarı

-

 

-

189,23

339,48

Ödenecek Net tutar

1.201,75

860,41

1871,26

3357,11

TALİMAT İFADELERİ ÜCRET TARİFESİ

 

HAZIRLIK

SERİ MUHAKEME

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

613,14

438,98

1051,27

1885,59

Katma değer vergisi (%18)

110,36

79,02

189,23

339,41

Toplam tutar

723,50

518,00

1240,50

2225,50

Gelir vergisi stopajı (%20)

122,63

87,80

210,25

377,12

KDV  Tevkifatı

5/10

-

-

-

169,71

Tahsil Edilen KDV Tutarı

-

-

-

169,70

Ödenecek Net tutar

600,87

430,20

1030,25

1678,18

ÇOCUK MAHKEMESİ SIFATI İLE GÖRÜLEN DOSYALAR İÇİN

 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Brüt Ücret

2297,22

4121,30

Katma değer vergisi (%08)

183,78

329,70

Toplam tutar

2481,00

4451,00

Gelir vergisi stopajı (%20)

459,44

        824,26

KDV  Tevkifatı

5/10

91,89

164,85

Tahsil Edilen KDV Tutarı

91,89

164,85

Ödenecek Net tutar

1929,67

3461,89