Haberler

54. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

18.01.2024

BARO BAŞKANIMIZ AV. P. BENGÜ AKŞEMSETTİNOĞLU YILMAZ 54. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDI

Baro Başkanımız Av. P. Bengü AKŞEMSETTİNOĞLU YILMAZ 17 Ocak 2024 tarihinde TBB Özdemir Özok Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye Barolar Birliği 54. Baro Başkanları toplantısına katıldı.

Toplantı sonucunda,

• CMK ücretlerinin ödenmesinde verilen hizmetin kamu hizmeti olduğu dikkate alınarak, halen yüzde 20 oranında KDV alınması uygulamasından vazgeçilerek KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi,

• CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi için Tarife’nin yıl içerisinde birden fazla kez yayımlanabilmesine ve artış yapılabilmesine engel teşkil eden yönetmelik hükmünün değiştirilmesi,

• CMK hizmetine dair yol giderlerine ilişkin illerdeki farklı uygulamalara son verilerek mesleğin onuruna ve günün ekonomik koşullarına uygun duruma getirilmesi için düzenleme yapılması,

• Deprem bölgesinde hizmet veren Barolarımız başta olmak üzere, meslektaşlarımızın verdiği adli yardım hizmeti karşılığında tahakkuk eden birikmiş vekâlet ücretlerinin tek seferde ödenmesinin sağlanması taleplerinin hayata geçirilmesi gerektiği vurgusu ile, Kadın, çocuk ve engelli bireylerle ilgili görevlendirmeler istisna tutulmak üzere, 19 Ocak 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle CMK Kapsamındaki Zorunlu Müdafi/Vekil Görevlendirmeleri Otomasyon Sistemi’nin kapatılması, görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesi ve Barolarımızın, görev kabul etmeyerek yönteme destek veren meslektaşlar hakkında ceza puanı uygulamaması ilkesel olarak karar altına alınmıştır.