Duyurular

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

13.10.2023

Anayasa Mahkemesi, basit yargılama uslünde itiraz kanun yolunu öngören CMK'nın 252. Maddesinin 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı fıkralarını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir.