Basın Açıklamaları

BOLU BAROSU YÖNETİM KURULU

08.02.2019
BASIN BİLDİRİSİ

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

Avukatlar , adaletin gerçekleşmesi için çalışan , Kamu Hizmeti gören , Serbest meslek sahipleridir.

Bizler mesleğimizi icra ederken burnumuzda tüten ,  sonunda gerçekleşecek adaletin o hoş tadı , güzel kokusudur. Elimizdeki fenerle yılmadan adaleti arıyoruz.

İçinde bulunduğumuz adalet kurumunun üç neferinden biriyiz. Bu üç neferden biri olmasa , bir adalet ordusundan bahsedilemez. Bu ordu içerisinde ne kendimizi en öne çıkarabiliriz , ne de arkada bir yere koyabiliriz. Bu eşitliğin içerisinde bir eşitiz. Görevimizi yaparken , hiçbir kimse , hiçbir kurum bizi yok sayamaz.

Bizi birlikte tutan , kurum yapan ,   BARO yapan , birlikteliğimizdir. Bizim birliğimiz genişliğimizden , eşitliğimizden , birbirimize olan  saygımızdan ve sabrımızdan kaynaklıdır. Birlikteliğimizi  TBB kurumsal yapısı altında da devam ettiriyoruz ve devam ettirmek de en büyük kararlılığımızdır.

Bu birlikteliğimiz içerisinde farklı düşüncelerin olması ve bu düşüncelerin paylaşılması en önemli özelliğimiz olmalıdır. Demokrasi anlayışımız bunu gerektirir. Adil ve adaletli olma amacımız bunu gerektirir. Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Hakkı teslim etmektir. Bir hakkı teslim etmemek ,  yerine koymamak, başka bir yere teslim etmek , başka yere koymak, adaletin yanılmasıdır. Avukatların görevi , bir hakkın yerine teslimini sağlamaksa , önce kendimizin adil olması gerektiği kabul etmek gerekir. Önce kendimiz adil olmalıyız. Birbirimize karşı adil olmalıyız.

Barolar Birliği Başkanımız Prof. Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU nun , Rize seyahati sırasında yanında bulunan Rize , Trabzon, Bayburt , Erzurum, Erzincan , Gümüşhane , Ordu ve Giresun Baro Başkanları ile birlikte , kamuoyuna açık olarak yaptıkları ziyaretlerini , bir kısım delegasyonun , amacını aşar şekilde değerlendirdiğini ve TBB Başkanı Prof. Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU nun istifaya davet edildiğini üzülerek izledik.

Türkiye deki tüm Baroların seçimleri , düzenli olarak , zamanında ve hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek şekilde Seçim Kurulları gözetimde yapılır. İllerinde seçilen delegasyon da TBB Kurullarını yine aynı şekilde seçer ve görevlendirir. Bu kurullar da seçildikleri süre içerisinde görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirir. Temsil görevi , mesleğimizin üzerimize yüklediği asaletten ödün vermeden; adil olarak , hoşgörü ve tevazu ile yapılır.  Bu konuda hiçbir önyargımız yoktur.

TBB Kurumsal kimliği altında görev yapan kurulların ve TBB Başkanı Prof. Dr. Av. Metin FEYZİOĞLU nun çalışmalarını aynı anlayış içerisinde özveri ile sürdürdüklerinden şüphemiz yoktur.

TBB Başkanının ve TBB Kurullarının seçimleri , zamanı geldiğinde TBB Genel Kurulunda yapılacaktır. Bunun dışındaki anlayış ve istemlere katılmıyoruz.