Duyurular

İDARİ DAVA AÇILDI

13.09.2023

Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına
Tarım Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan
“2023-2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı” çerçevesinde Bolu ilinde avlanması planlanan ve nesli korunmakta olan
14 adet kızıl geyiğin öldürülmesi
ile sonuçlanacak idari işlemin yürütme durdurma kararlı iptali istemine ilişkin
Bolu İdare mahkemesine
2023 / 1206 Esas numarası ile
dava açılmıştır.